Husk at du kan benytte EasyPark på kommunale plasser i Oslo!

1. Se på parkeringsautomaten etter riktig takstgruppe
2. Tast inn takstgruppen i appen
3. Start parkeringen!

Du kan parkere med EasyPark, uavhengig om operatøren er kommunal eller privat.
EasyPark er den eneste mobilparkeringstjenesten som dekker hele Oslo.